Επισκέψεις : 367956

Δικαιολογητικά για Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. Εκτύπωση

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Ακτινογραφία θώρακος από Κρατικό Νοσοκομείο με φωτογραφία
σφραγισμένη και γνωμάτευση ακτινογραφίας

2. Γνωμάτευση από παθολόγο

3. Γνωμάτευση από ψυχίατρο με αρ. πρωτ.

4. Φωτογραφία

5. Φωτοτυπία ταυτότητας και πρόσφατο λογαριασμό Δ.Ε.Η. Ή Ο.Τ.Ε. σε φωτοτυπία ή πιστοποιητικό διαμονής από το Δήμο

6. Για άνδρες απολυτήριο στρατού ή πιστοποιητικό τύπου Α στο πρωτότυπο, το οποίο θα προσκομισθεί την ημέρα της επιτροπής

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: Δευτέρα και Τετάρτη 9.00-13.00
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: Δήμος Βούλας, Λ. Καραμανλή 18 (2132020106)


ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: Η παραλαβή των πιστοποιητικών υγείας γίνεται μετά τις 12.00 μ.μ. στις ημέρες της επιτροπής